Nenem baciya salihanın 3 abisinden ş.Halid’i zilanı tanıyalım.


Batman iline bağlı Zilan köyü 1826 . Hâlid-i Zilan Hazretleri “Seyyid” olup, ceylan derisi üzerine yazılı ve Osmanlı padişahlarının tasdikledikleri havi şecereleri çok yakın tarihe kadar ellerinde bulunmaktaydı.

Bilindiği üzere, dört halife döneminden sonra, Emeviler Ehl-i Beyt’e bütün Arabistan yarım adasını dar etmişlerdi. Yezid’in emirliği ve Zalim Haccac’ın Hicaz eyalet valiliği döneminde ise Kerbela Faciası ve Medine katliamları ile tüm Arabistan’ı Ehl’i beyt için yaşanılmaz bir hale getirmişlerdi.


Bundan sonra peygamber evlatları, kendilerine sığınma hakkı tanıyan bölgelere taşındılar. Bunlardan biri kısmı Horasan’a Türkistan’a gidip yerleşirken, bir kısmı Güneydoğu Batman iline bağlı Gercüş ilçesinin Becirmen köyüne, bir kısmı Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zilan yaylasına yerleştiler. Bir kısmıda Sason ilçesinin Yeni Çağlar köyüne gelip kaldılar, bu bölgeye de yine Zilan adı verilmektedir. Seyyid Hacı Zilan Hazretleri işte bu Zilan’a yerleşen seyyidler zincirinden bir halkayı teşkil ediyordu.


Yavuz Sultan Selim Han döneminde bu soylu aileyi, Zilan’da Seyyid Osman Efendi adında bir zat temsil ettiği kayıtlardadır. Yavuz Selim Han İran üzerine sefere çıktığında, yöreden geçerken, Seyyid Osman Efendi ile görüşmek istediğini bildirmiş, halen Batman il sınırları içerisinde bulunan ve “Kaza Kürşi” diye anılan yerde buluşup uzun süre görüşmeler yapmışlardır. Yavuz Sultan Selim han, Seyyid Osman efendi’ye hayli iltifatta bulunmuş Hazretin seyyidliğini dikkate alarak, ülkesinin istediği yerinde aşireti ile birlikte yerleşme imtiyazını sunmuş, bütün vergi ve resmi mükellefiyetten muaf kılındıklarına dair eline bir ferman vererek kendisini kavmin ve bölgesinin Nakibul Eşrafı tayin etmiştir.

Muhammed İbrahim Hızır El-Amedi Hazretleri.