Katretül Hayat كاتريتول الحياة – Katretül Hayat İlim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma

&nbps;

Radyo Dinleyici Sayısı: 3

Radyo Dinleyici Sayısı: 3

Molla Ahmed Oğlu

Muhammed İbrahim Hızır El Amedi

1969 Diyarbekir (Lice) doğumlu,
molla ailesinden olup Haşiyetil Envar (Hiciri1110) kita-
bının müellifi Kümmesrevi Hazretleri’nin torunla-
rındandır. Molla Abdurrahman oğlu Hazrolu Molla
Abdullah oğlu Şeyh Hamza Nakşibendi sülale-
sinden gelen Muhammed İbrahim Hızır, 700 yıllık,
İslamiyete ilim medreseleriyle hizmet eden aileye
mensuptur.


Türkiye’nin doğusunda dini medreselerde tedri-
sata başlayan Üstat, 1986’da babasının vefatından
sonra 1988’de Kahire Ezher Üniversitesi’nin Dire-
setül İslamiyyeyle başlayan, Usuluddin ile devam
eden tedrisatı esnasında Şeyh Muhammed Emin
El Kürdi Hazretlerinin torunu, Şeyh Muhammed
Ziyauddin El Kürdi Hazretlerinde, Sudanlı Şeyh
Mahcub Hazretleri ve Şeyh Ahmed Faruk Erremli
Hazretlerinde 1993’e kadar ilmi ve tasavvufi tedri-
satına devam etmiştir. 1994’deki görmüş olduğu
bir rüya ile Medine’de 3 ay kalan M.İbrahim Hızır,
Şafii Mezhebinden Hanefi mezhebine geçmiş, 27
ülkede ilim meclisleri kurmuştur.


Üstad ve Meşayihleri
1. Babası Müftü Molla Ahmet (Diyarbekir)
2. Molla Hüseyin Küçük’ün oğlu Molla Hadi (Diyarbekir)
3. Molla Hüseyin Küçük’ün oğlu Molla Mehdi (Diyarbekir)
4. Molla Sabri Kozluk (Batman)
5. Şeyhul Hazin torunu Şeyh Seyfuddin (Siirt)
6. Şeyhul Hazin torunu Şeyh Muhammed Kazım (Siirt)
7. Şeyh Safiyuddin (Muş)
8. Amcası Şeyh İsmail Çetin (Antalya)
9. Dedesi Şeyh Vechuddin (Manisa)
10. Şeyh Ziyauddin El Kürdi Nakşibendi (Kahire)
11. Şeyh Mahcub Dandaravi İdrisi (Sudan)
12. Şeyh Ahmet Faruk Erremli (Kahire)

YENİ TESBİHAT KİTABIMIZ YAYINDA…

Efendimiz ; Muhammed İbrahim HIZIR El-Amedi hazretleri tarafından “SEÇKİN,ÖZEL , ÇOK NADİDE DUALARLA” hazırlanan Yeni Tesbihat kitaplarımızın 100 adetlik toplu satışı bitmiştir. Hala bu hayır kapısından istifade etmek isteyen kardeşlerimiz tanesi 50 TL olarak, ismi kitaba basılmadan satın alabilir. Allah kabul etsin.

MUHAMMEDİ BLOG

SON HABERLER

Taleb eden değil,TALEB EDİLEN OLUN

Muhammedi kardeşlerinizle buluşun…

.

 

MUHAMMED-İ MEKTUP

Bu bölümden mail adresinizi bizimle paylaşarak, tüm etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.